0009
special paper
นามบัตรกระดาษพิเศษ ลวยลายต่างๆ ที่ชอบพร้อมสัมผัสที่แตกต่าง ไม่ว่ากระดาษรีไซเคิล กระดาษที่มีลายในตัว กระดาษสี
มีสินค้าอยู่ในคลัง
รายละเอียดสินค้า
นามบัตรกระดาษพิเศษ ลวยลายต่างๆ ที่ชอบ
พร้อมสัมผัสที่แตกต่าง ไม่ว่าจะกระดาษรีไซเคิล
กระดาษที่มีลายในตัว หรือกระดาษสี

ราคาขึ้นกับกระดาษที่เลือก และจำนวนพิมพ์

* ส่งแบบเพื่อเช็คราคาได้ที่ hiresjob@hotmail.com
** ระยะเวลาผลิต 3 - 5 วันทำการ หรือ ขึ้นกับความยากง่ายของงาน หรือขึ้นกับคิวงาน ณ. วันที่สั่งพิมพ์