0007
emboss or deboss
นามบัตรแบบมาตรฐาน หรือ นามบัตรกระดาษพิเศษต่างๆ ที่มาพร้อมเทคนิคการปั๊มนูนหรือปั๊มจมให้รู้สึกถึงผิวสัมผัสที่นูนหรือจมจากเนื้อกระดาษทั่วๆไป
มีสินค้าอยู่ในคลัง
รายละเอียดสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นนามบัตรแบบมาตรฐานเคลือบด้าน เคลือบเงา
หรือไม่เคลือบ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษพิเศษต่างๆ ที่ชอบ
มาพร้อมเทคนิคการปั๊มนูน หรือ ปั๊มจมให้รู้สึกถึง
ผิวสัมผัสที่นูนหรือจม จากเนื้อกระดาษทั่วๆไป

ราคาขึ้นกับขนาด ตำแหน่งที่ปั๊ม และจำนวนพิมพ์

* ส่งแบบเพื่อเช็คราคาได้ที่ hiresjob@hotmail.com
** ระยะเวลาผลิต 3 - 5 วันทำการ หรือ ขึ้นกับความยากง่ายของงาน หรือขึ้นกับคิวงาน ณ. วันที่สั่งพิมพ์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง